Terapeut Silje Bisgaard

HVEM ER JEG

Klinikken består av meg som innehaver, Silje Renate Bråthen Bisgaard. Gjennom klientsamtaler har min egen nysgjerrighet fått spire, ved at jeg selv har vært nysgjerrig. Mine klienter har kommet med en problemstilling, og derav dannet en ny tankegang hos meg, hvor vi sammen har tenkt «utenfor boksen». Ulike problemstillinger har bidratt til å forme meg som terapeut, men også klinikkens visjon og arbeidsmetoder.

BAKGRUNN

Helt siden jeg var liten jente, har jeg hatt et lite frø i meg som har ventet på å spire. Jeg var veldig nysgjerrig som liten, og hadde en energi og kreativitet som gjorde at venner på samme alder ikke kunne holde følge. Mitt litt frø begynte å spire ved 13-årsalder. Brikkene begynte å falle på plass, da jeg forstod hva det var jeg ønsket å bidra inn mot -en hjelpende hånd i et utfordrende liv. Jeg vokste opp som barn av rusavhengig, hvor min far var tungt misbrukene av narkotiske stoffer. Jeg forstod ved 13-årsalder at jeg ønsket å bidra i slike liv, da jeg hele veien med min far har vært en positiv ressurs.

Våre
tjenester

Mine spesialområder er relasjonsutfordringer, tilknytningsproblemer og selvutvikling.

Min visjon og tankegang

Jeg fikk lyst til å dele noen tanker rundt min visjon og tankegang. Og også hvorfor jeg jobber på den måten jeg gjør i møte med klienter. Gjennom klientsamtaler har jeg fått erfare hvilke punkter som er sårbare. Hvilke fellesnevnere som ofte blir tatt opp i møte med meg, er ganske så likt fra individ til individ. Men det uttrykkes og håndteres på ulike måter. Disse erfaringene er jeg veldig takknemlig for å tilegne meg gjennom klientsamtaler, hvor også mine klienter lærer meg mye.