Avhengighet er et komplekst fenomen som innebærer både genetiske, biologiske, sosiale og personlighetsmessige faktorer. Rent psykologisk virker avhengigheten å ha en funksjon for den avhengige. Det kan være et redskap for å holde egne følelser og angst i sjakk, og gir en slags falsk følelse av kontroll over ens egen opplevelse. Over tid bygger det seg opp vaner som gjør avhengigheten enda mer innarbeidet, f.eks. når mat eller rusmidler brukes for å belønne en selv. Når man så forsøker å endre denne atferden vil hjernen aktivere en sterkt lyst på det man er avhengig av som er svært vanskelig å stå i mot. For de som har med seg en sårbar psyke, kanskje grunnet gener og oppvekstforhold, eller de som er i en spesielt utsatt situasjon, kan den behagelig følelsen bli svært fristende å flykte inn i. Det betyr ikke at det er galt å gamble eller å drikke vin i seg selv, men at enkelte er mer sårbare for å bli avhengige og burde være forsiktige når det bryter visse grenser.

Behandling av avhengighet må skreddersys til personen og avhengigheten det gjelder, her er det ingen universal-behandling. Dessuten vil graden av avhengighet i stor grad definere hva slags intervensjoner som trengs. I begynnelsen handler det rett og slett om å bygge opp en sterk motivasjon for å få til en endring. I denne fasen av avhengighetsbehandling brukes ofte metoder som “motiverende intervju”. Det handler ganske enkelt om å konfrontere den enkelte med de negative virkningene av det de holder på med, og hvordan livet kunne vært om de klarte å legge det fra seg. Når motivasjonen for endring er sterk, er sannsynligheten for å holde på endringene større. Dersom det har vært et stort rusmisbruk eller tilsvarende kan en gradvis nedtrapping gjøre overgangen enklere enn å slutte brått. Det er viktig å sette seg oppnåelige mål og være forberedt på at man kan sprekke, men at det ikke betyr at hele behandlingen er bortkastet. Vi vil ofte utarbeide en plan for hva man kan gjøre når man holder på å sprekke (eller sprekker) for å unngå dette. For de med alvorlig avhengighet, spesielt ved rusmidler og legemidler, kan en kortvarige innleggelse være nødvendig for å sikre optimal helsehjelp. Om dette er nødvendig eller ikke må klient og terapeut vurdere sammen.  

Avhengighet til noe betyr at man har store problemer med å greie seg uten det man er avhengig av, være seg alkohol eller andre rusmidler, sigaretter, stort eller lite matinntak, sex eller spill. Det preger ofte de fleste sidene ved livet til den det gjelder, både familielivet, jobben, sosiale relasjoner, fysisk og psykisk helse og økonomi.

Alle disse ulike formene for avhengighet har det til felles at det kan være en utfordring å komme seg ut av avhengigheten på egenhånd.