God kveld alle sammen. Jeg ble sittende å reflektere over begrepet “samhold”, hvor jeg i bunn og grunn landet på at det enten kan defineres som et virkemiddel eller som et verktøy.

Vi mennesker er avhengig av mennesker. Dette er et behov. Et behov for vår sosiale tilværelse. Men ofte så hører vi om, eller kanskje vi selv er, et menneske som har sosial angst. Men selv i sosial angst er vi mennesker avhengig av andre for å utvikle oss. Og det behovet kan enten være et virkemiddel for å håndtere livssituasjoner, eller det kan være et verktøy for å håndtere livssituasjoner. Så la oss bryte det ned igjen.

Hva er et virkemiddel? Jo. Et virkemiddel er en handling eller en fremgangsmåte som brukes for å oppnå en bestemt virkning.

Hva er et verktøy? Jo, et verktøy defineres som et redskap man benytter seg av for å lage eller bearbeide noe som behøver arbeid.

Jeg personlig foretrekker å bruke ordet verktøy i definisjonen av samhold, men samtidig på den andre siden et virkemiddel. For vi mennesker vi lytter til andre menneskers erfaringer og opplevelser. Samtidig som vi danner vår egen oppfattelse av hva som oppleves riktig for en selv. Når vi mennesker søker råd hos andre, vil dem kunne bli et virkemiddel mot våre egne handlinger. Kanskje spesielt om vi benytter oss av å bruke andre sine erfaringer inn mot egne utfordringer. Men om man jobber med kjernen i seg selv, vil man kunne finne en dypere forståelse av hvorfor og hva (årsaksforhold). Når jeg møter mennesker tar jeg alltid tak i kjernen. Jeg er opptatt av at andre mennesker skal kunne bli bevisst seg selv FØR man tenker løsninger. For virkemiddel er en løsning, mens verktøy er forståelsen. Og for å kunne tenke løsning, må man forstå kjernen. Derfor vil jeg vel tørre å tenke i retning av at samhold kan bidra til å være et verktøy, og samtidig være et virkemiddel. Men la meg spørre deg: Hvordan er dine relasjoner?

Med ønske om en reflekterende og undrende kveld. Og en varm hilsen fra meg.