Her inne vil du kunne finne ulike kurser som kanskje vil passe for deg -alt fra bedriftstilbud til private tilbud.

Til privatpersoner:

Gjennom livet møter vi ofte ulike situasjoner som setter spor i oss. Dette kan være gode situasjoner eller det kan være vonde situasjoner. Eksempler på vonde situasjoner kan være at du føler deg utfryst på jobb. Du kan ha utfordringer i samliv -tillitsbrudd til partner? Du kan kjenne deg maktesløs og utbrent fordi du aldri får endene til å møtes. Eller kanskje du sitter der hjemme nå, og føler deg “tom”.

Det er ofte sånn at det er de vonde situasjonene vi husker best, og noen ganger kan vi komme til en punkt hvor vi føler vi trenger veiledning og hjelp. Å be om hjelp og veiledning kan sitte langt inne hos mange av oss, men ved å snu litt på tankegangen er det en styrke å si “jeg trenger hjelp!” Med andre ord forteller du deg selv at du vil håndtere dette. Dette kan jeg hjelpe deg med! Jeg tilbyr følgende opplæring:

  • Individuelle samtaler -online eller oppmøte i klinikk
  • Webinarer med ulike tematikk (under utvikling)
  • Kurs i verdier – 3 moduler (under utvikling)
  • Kurs i SELVet -3 moduler (under utvikling)
  • Kurs i håndtering av livskriser – 4 moduler (under utvikling)

Til bedrifter

Mange bedrifter tar inn tidligere rusavhengige i arbeid. I mange tilfeller kan dette by på utfordringer med høyt fravær og at arbeidet ikke står til forventningene. Er du arbeidsgiver til et menneske du opplever kan være utfordrende å veilede? Er du tiltaksarrangør i regi av NAV? Jeg kan veilede deg!

Jeg har utviklet kurser inn mot ettervern i rusomsorgen. Dette omhandler å skape en forståelse av hva arbeidstaker opplever, og finne de små justeringene som trengs for en varig og god ressurs i din bedrift. Ønsker du å gjøre en forskjell for din arbeidstaker og hjelpe vedkommende i å finne sin vei? Ta kontakt!

Jeg har utviklet noen grunnleggende kurser som kan være interessant for deg i en bredere forståelse:

  • Kurs i avhengighet og avhengighetslidelse -4 moduler (under utvikling)
  • Kurs i ettervern og tilbakeføring -3 moduler (under utvikling)