Jeg fikk lyst til å dele noen tanker rundt min visjon og tankegang. Og også hvorfor jeg jobber på den måten jeg gjør i møte med klienter.

Gjennom klientsamtaler har jeg fått erfare hvilke punkter som er sårbare. Hvilke fellesnevnere som ofte blir tatt opp i møte med meg, er ganske så likt fra individ til individ. Men det uttrykkes og håndteres på ulike måter. Disse erfaringene er jeg veldig takknemlig for å tilegne meg gjennom klientsamtaler, hvor også mine klienter lærer meg mye.

Gjennom samtaler, jobber vi strukturert med tilknytningamønstre. Det vil si hvordan tilknytningen, genetiske faktorer og sosialt miljø har bidratt til utfordringer i hverdagslivet som voksen. Og bare ved å kunne forstå sin bakgrunn, anerkjenne den og få verktøy til håndtering av situasjoner i voksenliv, bidrar til mestringsfølelse av eget SELV.

Min visjon omhandler å finne roten til dagens utfordringer gjennom samtaler. Vi blir ofte dratt i ulike retninger, og spinner mellom ytterpunkter hele tiden. Men ved å finne sitt eget SELV, forstå og styrke SELVet, blir disse ytterpunktene enklere å håndtere.