NADA Øreakupunktur kombinerer vestlig og østlige medisin i utviklingen av sitt program. Dette har medført at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler programmet i behandlingen av blant annet rus- og psykiatripasienter.

National Acupuncture Detoxification Association (NADA) er en verdensomspennende, ikke-kommersiell organisasjon som holder kurs for personell innenfor helse og omsorgssektoren, innen rus, psykiatri og kriminalomsorgen. Behandlingen blir benyttet som et supplement til annen grunnterapi. NADA har kombinert vestlige og østlige medisin i utviklingen av sitt program. Dette har medført at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler programmet i behandlingen av blant annet rus- og psykiatripasienter.

NADA akupunktur program er et forenklet standardisert øreakupunktur program, som er blitt utviklet over lang tid gjennom kontrollerte studier. NADA øreakupunktur program er 5 faste punkter i hvert øre. Det er de samme punktene som benyttes hver gang. Studiene har vist at NADA programmet ikke bare er nyttig i forhold til fysiske og psykiske plager, men også for selve prosessen i den lange rehabiliteringen de fleste med rusmisbruker bakgrunn og psykiske forstyrrelser trenger. NADA er også et godt supplement når man arbeider med kriser, seksuelle overgrep og andre psykiske belastninger. Behandlingen hjelper til med å balansere psykisk stress og ubalanser i kroppen. NADA øreakupunktur kan også benyttes til barn.