Klinikken består av meg som innehaver, Silje Renate Bråthen Bisgaard. Gjennom klientsamtaler har min egen nysgjerrighet fått spire, ved at jeg selv har vært nysgjerrig. Mine klienter har kommet med en problemstilling, og derav dannet en ny tankegang hos meg, hvor vi sammen har tenkt «utenfor boksen». Ulike problemstillinger har bidratt til å forme meg som terapeut, men også klinikkens visjon og arbeidsmetoder.

BAKGRUNN

Helt siden jeg var liten jente, har jeg hatt et lite frø i meg som har ventet på å spire. Jeg var veldig nysgjerrig som liten, og hadde en energi og kreativitet som gjorde at venner på samme alder ikke kunne holde følge. Mitt litt frø begynte å spire ved 13-årsalder. Brikkene begynte å falle på plass, da jeg forstod hva det var jeg ønsket å bidra inn mot -en hjelpende hånd i et utfordrende liv. Jeg vokste opp som barn av rusavhengig, hvor min far var tungt misbrukene av narkotiske stoffer. Jeg forstod ved 13-årsalder at jeg ønsket å bidra i slike liv, da jeg hele veien med min far har vært en positiv ressurs.

Jeg lærte mye i min rolle som pårørende, og ønsket en videre utforsking av både meg selv og vår psykiske helse. Jeg valgte derfor å studere sykepleie, med påfølgende videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser. Ved å sette opplevelser og erfaringer i perspektiv, dannet jeg meg selv et bilde av hvem jeg er, og på den måten fikk jeg erfare hvor indre trygghet slår rot. Min livserfaring og faglige kompetanse har sammen dannet grunnlag for en brede nysgjerrighet rundt symptomlindrende «behandling» og utforsking i dypere grad. Og jeg har vært heldig som har blitt utfordret av både studiekamerater, lærere og kolleger. Min nysgjerrighet på mennesket endte i retning terapeut, hvor jeg sammen med klienter kan utforske årsaksforholdene til utfordringer i nåtid. Ved å benytte denne nysgjerrigheten og finne årsakene, dannes grunnlaget for videre arbeid inn mot løsninger og håndtering. Å kunne arbeide som terapeut, og se utviklingen og gleden i klientene mine sine øyne når bevisstgjøring og mestring finner sted er en sann glede for meg.

  • 2010-2013 Sykepleierutdanning (For å få en forståelse av mennesket)
  • 2019-2021 Fordypning i rus, avhengighet og psykiske lidelser (For en dypere og bredere forståelse av mennesket)
  • 2021 NADA-kurs
  • 2021-d.d Psykologi