Samtaleterapi er samtaler mellom 2 personer om temaer som er valgfritt å prate om. Det er perioder i livet hvor vi støter på utfordringer og vi har behov for å “ventilere” – å snakke med noen som ikke er direkte involvert eller er venner og familie. En samtaleterapaut vil være objektiv i forhold til din situasjon og til dine forbindelser. Når du ikke har noen å ta hensyn til i samtalen kan man også være mer oppriktig og ærlig. individualterapi er den vanligste formen for samtaleterapi. Her arbeider klienten og terapeuten sammen, med fokus på hele mennesket: Kropp, tanker og følelser. Hos oss er terapeuten aktiv og tilstedeværende, ikke bare passivt lyttende til det du har å fortelle.
Terapi gir en god mulighet til å finne ut av hvordan man bedre kan lytte til egne følelser og behov, og ta disse på alvor. Da er det lettere å ta gode valg for seg selv og å håndtere livets utfordringer, som f.eks. stress, angst, uro, depresjon, sorg, traumer, alvorlig sykdom.