Mange forbinder psykologsamtaler med behandling av psykiske lidelser, men normalpsykologi er en like stor del av faget. Konkrete livsvalg, karrierevalg eller kriser kan stille oss overfor spørsmål om hva vi vil med livet vårt. Vi kan føle oss utilfreds i den livssituasjonen vi er i, eller vi ønsker å realisere mer av vårt potensial, uten å vite nøyaktig hva det er eller hvordan.

I samtale med psykolog har vi fokus på endringsprosessene som kan frigjøre ressurser, bidra til læring og bistå med måloppnåelse. Hva gir deg energi og balanse? Hvordan vil du aller helst bruke tiden din, og hvordan får du til å gjøre det slik? Hva er dine styrker og ressurser, og hvordan kan du bruke dem optimalt? Slike spørsmål utfordrer oss ofte til å søke dypere, og stille oss selv de eksistensielle spørsmålene; hvem er jeg? Hva ønsker jeg med livet mitt? Sammen vil vi sette opp en plan over hva som skal være fokusområdene i samtalene, og deretter vil vi fokusere samtalen på å reflektere over hvordan vi kan frigjøre ressursene som skal til for å nå de målene man setter seg.