Askeladden er en kjent rolle for de fleste, hvor uttrykk som «jeg fant, jeg fant» er ord vi lett forbinder med gutten som samlet på alt, og til slutt fikk behov for de ulike tingene i ulike situasjoner.
Vi alle har en «Askeladden» i oss. Gjennom livets reise plukker vi opp små ting vi senere har nytte av.
Disse «tingene» betegner overlevelse, strategier, følelser, relasjoner, opplevelser etc.

Med hvordan håndtere det vi plukker opp langs livets reise? Ved å sette de små tingene i perspektiv, slik at de nyttegjør seg, kan vår iboende «Askeladd» fortsette reisen og håndtere situasjoner på sin måte.

Visjonen bak Terapeut Bisgaard er Askeladdens kreative evne til gjennomføring og håndtering av situasjoner. Ved å bli bevisst de små tingene vi har plukket opp på veien og bruke de riktig, endres handlingsmønstrene våre -en positiv endring av eget jeg.