Det er ikke alltid lett å leve sammen med andre mennesker, tett på og over tid. Samtidig er denne nærheten og tosomheten noe så mange av oss ønsker. Mennesket er et flokkdyr, og paret har blitt den nye flokken, er det flere som mener. I dette ligger klare utfordringer og krav til hva et parforhold skal være, og ikke minst hva det skal klare. Å være der for hverandre, å samarbeide om hjem og familie, å være kjærester, å være en god venn, å unne hverandre frihet og egentid og samtidig opprettholde nærhet over tid, er en krevende oppgave. 

Typiske relasjonelle utfordringer kan være:

 • vansker med nærhet og intimitet
 • ensomhet
 • avhengighet/lite selvstendighet
 • likegyldighet/for mye uavhengighet
 • det å binde seg/forplikte seg
 • det å gi slipp (sorg)
 • frykt for devaluering, avvisning eller latterliggjøring
 • vansker med å dele egne behov og sårbarhet
 • vansker med tillit og opplevelse av fiendtlighet
 • selvhevdelse
 • grensesetting